Waarom?

Bron: Leidsch Dagblad, 1 februari 2018

Jan Remmelzwaal is verbaasd en teleurgesteld dat de gemeente Katwijk vrij plotseling de stekker uit het Ondernemershuis heeft getrokken. Hij werd in 2015 gevraagd om de ontmoetingsplek voor (startende) lokale ondernemers op te zetten, maar het gemeentebestuur heeft besloten geen subsidie van 45.000 euro meer te verlenen en dus is hij genoodzaakt te stoppen. Afspraken zouden niet zijn nagekomen en de administratie was niet op orde. De gemeenteraad spreekt vanavond over de kwestie.

,,In één jaar zijn er ongelooflijk leuke projecten van de grond gekomen en nu is op basis van niet aangeleverde cijfers bepaald dat ik niet aan afspraken heb voldaan’’, zegt Remmelzwaal, die het nieuws moest laten bezinken en eerder nog geen reactie wilde geven. ,,Bij mij rijst de vraag: waarom? Het was een proefjaar. Er is nu veel te abrupt een punt achter gezet. Een tussenevaluatie is er nooit geweest.’’ 

Hij vertelt zijn verhaal, hoe ironisch, in dorpskantoor De Burgt in Rijnsburg waar het Ondernemershuis zich eigenlijk zou vestigen. Het verhuren van werkplekken moest zorgen voor inkomsten. Subsidie zou daardoor niet nodig zijn. De Burgt kon om ’juridische redenen’ niet doorgaan en dus moest hij op zoek naar een ander pand. ,,Subsidie vragen was nooit mijn intentie, maar een andere, niet gemeentelijke locatie kost geld.’’ Het Ondernemershuis is in 2016 uiteindelijk geopend aan de Maessloot op bedrijventerrein Klei-Oost in Rijnsburg. 

Remmelzwaal vindt het ’super frustrerend’ dat de gemeente ’zo gemakkelijk’ een punt zet achter een project waar hij veel energie in heeft gestoken. ,,Ik kan cijfers aanleveren, maar die zeggen niet alles. Ik vertel liever in een gesprek wat ik heb uitgevoerd en dat heb ik meerdere keren voorgesteld. Ik zeg niet dat het Ondernemershuis per se in deze vorm moet doorgaan. Ik had daar alleen graag over van gedachten willen wisselen.’’

Voor de start heeft hij met de gemeente Katwijk een activiteitenplan opgesteld, maar hij kreeg ook de vrijheid zelf projecten op de te zetten. Volgens Katwijk hebben de activiteiten niet geleid tot de ’gewenste resultaten’ en dus is er voor 2018 ’onvoldoende perspectief’. 

Zo staat in de eindevaluatie dat het coachingsprogramma, de jongereneditie van ’Het beste idee van Katwijk’ en de stagebank niet van de grond zijn gekomen. Ook was er bij lokale ondernemers weinig belangstelling voor werkplekken en netwerkborrels. Remmelzwaal vindt juist dat hij genoeg succesvolle projecten heeft opgezet, ondernemers heeft begeleid en actief is gaan samenwerken met scholen. Hij laat een lijst met uiteenlopende activiteiten zien. Het Ondernemersplein tijdens festival Haringrock, de begeleiding van de Katwijkse zangeres AJ Plug, ondersteuning bij het opzetten van biermerk Rurhgold, het traject ’Ondernemend Leren’ op het Andreas College, een inloopspreekuur voor ondernemers en het koppelen ’mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt’ aan bedrijven. 

De tientallen activiteiten waren dan misschien niet allemaal succesvol, beaamt hij, maar 2017 was een jaar om erachter te komen wat werkt. De wedstrijd ’Het beste idee van Katwijk’ is daarvan een voorbeeld. ,,Op de eerste editie kwamen aardig wat mensen af, maar al bij de tweede editie waren er veel minder aanmeldingen. Ik ben dan realistisch en ga niet alles optuigen voor een derde editie. Een regionale aanpak leek mij een beter idee, dus ben ik begonnen dat van de grond te krijgen.’’

Terugkijkend had hij willen stoppen op het moment dat voormalig wethouder Willem van Duijn (CDA), trekker van het Ondernemerhuis, zijn functie neerlegde en De Burgt niet kon doorgaan. ,,Maar er liepen al teveel projecten. Ik kon niet meer terug.’’ Remmelzwaal hoopt dat het Ondernemershuis toch blijft bestaan, maar steun van de gemeente is essentieel. ,,De gemeente is een belangrijke partner. Voor vergunningen, contacten, en het koppelen van inwoners die vanuit de bijstand werk zoeken.’’ 

Wethouder Krijn van der Spijk vindt het ’op zich teleurstellend’ als het Ondernemershuis verdwijnt, zegt hij in een reactie. ,,Ik had graag gehad dat het een succes was. Echter de resultaten blijven achter bij de verwachtingen.’’ Volgens hem was er geregeld overleg tussen een ambtenaar, die spreekuur hield in het Ondernemershuis, en Remmelzwaal. ,,Het college heeft daarom een goed beeld van de resultaten en op basis daarvan een beslissing genomen.’’ Binnenkort zijn er gesprekken over hoe een dienstverlening voor ondernemers kan blijven bestaan.

Remmelzwaal heeft tot maart om een volledig (cijfer)overzicht aan te leveren. ,,Ik ga daarmee aantonen dat er zeker successen zijn geboekt.’’